Chưa được phân loại

Tư duy sáng tạo- Lê Thị Quỳnh Trang

Lê Thị Quỳnh Trang

Hepura luôn để cao sự sáng tạo trong công việc hàng ngày của nhân viên cũng như trong tư duy của đội ngũ quản lý. Sự sáng tạo giúp đội ngũ có cảm hứng làm việc và luôn có tư duy cải tiến mọi công đoạn. Tuy nhiên quan điểm của Founder Lê Thị Quỳnh …

Read More »

Mục tiêu- Lê Thị Quỳnh Trang

Bạn đã nghe về mục tiêu chưa, nếu nghe rồi bạn đã từng lập mục tiêu và đi đến cùng với nó chưa? Lê Thị Quỳnh Trang cũng từng nghe mà không lập, lập rồi không hành động, hành động rồi nhưng không đi đến cùng. Tuy nhiên mình đã có …

Read More »